Een redactie of journalist gericht benaderen

In het algemeen

Het is altijd interessant om een relatie met de lokale journalisten op te bouwen. Ideaal is het als je in je afdeling een vrijwilliger zoekt die dit ter harte neemt, een zogenaamde PR-verantwoordelijke.

Wat doet een PR-verantwoordelijke in je afdeling?

De PR-verantwoordelijke:

  • onderhoudt de persrelaties en heeft zicht op de informatie die naar buiten gaat
  • zoekt bondgenoten onder de journalisten: wie is geïnteresseerd in wat
  • houdt nauwgezet een lijst van (e-mail)adressen en telefoonnummers bij, want dit wisselt regelmatig
  • contacteer journalisten een paar keer per jaar om de lokale afdeling voor te stellen en toe te lichten welke activiteiten de lokale afdeling organiseert
  • Maak afspraken over de manier waarop de informatie het best zijn/haar richting uitgaat

Op deze manier bouw je stelselmatig een interessante lijst van duurzame persrelaties op.  Deze contactpersonen zullen nadien meer ontvankelijk zijn voor de boodschappen of persberichten die jij doorstuurt. De lijst met goeie contacten voeg je toe aan je perslijst, maar deze contacten benader je dus gerichter en met iets meer zorg.

Waar vind ik een recente perslijst?

Goeie perslijsten vind je op de websites van je gemeente. Je kan ook de informatieambtenaar contacteren om de meest recente lijst op te vragen.
Actuele adressen van regionale journalisten vind je ook terug op de websites van de verschillende media. Je kan ook contact opnemen met het specifieke medium om de gegevens van de desbetreffende correspondent op te vragen.

In het kader van de feestmaand

Zeker voor de activiteit(en) in de feestmaand is het interessant om eens gericht je goeie contacten te benaderen: vraag hen op welke manier ze met de activiteit aan de slag kunnen gaan, of ze eventueel specifieke zaken nodig hebben en/of andere mensen willen interviewen naar aanleiding van 100 jaar Gezinsbond. Breng hen eventueel in contact met de PR-verantwoordelijke van Gezinsbond nationaal.

Doe geen uitspraken die strijdig zijn met de filosofie van de Gezinsbond

Onze organisatie is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen, los van huidskleur of afkomst en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen…). Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.


Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, opvoedingsondersteuning en gezinspolitieke acties.

Meer weten over hoe je een persbericht verstuurt? Neem hier snel een kijkje!